خريد اشتراک VIP دانلود محصولات صدا و موسیقی


شما ميتوانيد با خريد هر يک از پکيج های اشتراک خرید اشتراک آئوديو افکت آئوديو افکت، به ميزان نياز دانلود کنيد.

اشتراک ميهن طرح
خريد اشتراک ميهن طرح

سايت گرافيک

بسته های 10 و 20 عددی

دانلود فقط از سايت گرافيک ميهن طرح

اشتراک ويديوفريم
خريد اشتراک ويديو فريم

سايت ويديو

بسته های 10 و 20 عددی

دانلود فقط از سايت ويديو ميهن طرح

اشتراک آئوديو افکت
خريد اشتراک آئوديو افکت

سايت صدا

بسته های 10 و 20 عددی

دانلود فقط از سايت صدا ميهن طرح

اشتراک طلايي ميهن طرح
خريد اشتراک گرافيک خريد اشتراک ويديو خريد اشتراک صدا

اشتراک طلایی

دانلود همزمان از تمامی سايت ها (گرافيک / ويديو / صدا)

دانلود روزانه 30 محصول

اشتراک اختصاصی آئوديو افکت

۱ ماهه

20000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فايل
 • اشتراک يک ماهه (30 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

3 ماهه

29000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فايل
 • اشتراک سه ماهه (90 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

6 ماهه

49000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فايل
 • اشتراک شش ماهه (180 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

 

 

۱ ماهه

30000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فايل
 • اشتراک يک ماهه (30 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

3 ماهه

39000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فايل
 • اشتراک سه ماهه (90 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

6 ماهه

69000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فايل
 • اشتراک شش ماهه (180 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک
اشتراک طلایی کامل مجموعه ميهن طرح

1 ماهه

49000 تومان
 • دسترسی به کل سایت ها (سایت گرافیک، سایت صدا، سایت ویدیو)
 • دانلود روزانه: 30 فايل
 • اشتراک يک ماهه (30 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

3 ماهه

119000 تومان
 • دسترسی به کل سایت ها (سایت گرافیک، سایت صدا، سایت ویدیو)
 • دانلود روزانه: 30 فايل
 • اشتراک دو ماهه (90 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

6 ماهه

199000 تومان
 • دسترسی به کل سایت ها (سایت گرافیک، سایت صدا، سایت ویدیو)
 • دانلود روزانه: 30 فايل
 • اشتراک سه ماهه (180 روز)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک
لطفا به اين نکات توجه فرماييد:

:: در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

:: هر شب ساعت 24 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.

:: محصولات ویژه امکان خرید اشتراکی وجود ندارد و باید به صورت تکی خریداری شود.

:: تعداد کل فایل های سایت، تا اين لحظه 3162 فایل می باشد.