خريد اشتراک VIP دانلود محصولات صدا و موسیقی


شما ميتوانيد با خريد هر يک از پکيج های اشتراک خرید اشتراک آئوديو افکت آئوديو افکت، به ميزان نياز دانلود کنيد.

۱ ماهه

29000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فايل
 • اشتراک يک ماهه (30 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

3 ماهه

45000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فايل
 • اشتراک سه ماهه (90 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

6 ماهه

65000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 10 فايل
 • اشتراک شش ماهه (180 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

 

 

۱ ماهه

39000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فايل
 • اشتراک يک ماهه (30 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

3 ماهه

79000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فايل
 • اشتراک سه ماهه (90 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک

6 ماهه

129000 تومان
 • دسترسی به کل فایل ها
 • دانلود روزانه: 20 فايل
 • اشتراک شش ماهه (180 روزه)
 • دانلود با سرعت بالا از سرور های ميهن طرح
خريد اشتراک
لطفا به اين نکات توجه فرماييد:

:: در صورت عدم دانلود سهمیه روزانه، سهمیه فوق باطل گشته و به روزهای آتی اضافه نمی گردد.

:: هر شب ساعت 24 ،‌ روز جدید شما آغاز و میتوانید دانلود نمایید.

:: محصولات ویژه امکان خرید اشتراکی وجود ندارد و باید به صورت تکی خریداری شود.

:: تعداد کل فایل های سایت، تا اين لحظه 848 فایل می باشد.